Inga widgetar hittades i sidofältet!

Lämna nyckeln till oss och få tid till annat!

Ekenbergs Auktioner erbjuder en unik tjänst i Blekinge. Du som behöver avyttra ett helt, eller delar av, ett bohag kan lämna över nyckeln till oss så auktionerar vi ut det som har ett värde på 500 kr och över, vi tömmer och flyttar, slänger och städar.
Vi gör så lite och så mycket som du vill!

Här gäller RUT samt avdrag vid försäljning av iordningställande av bostad.

Så här kan det se ut:

Värdering – Jens kommer och hälsar på er, gör en muntlig värdering av lösöre samt ger er en FAST summa på hur mycket det kan kosta att tömma, flytta och städa samt hur mycket ni kan få tillbaka efter försäljning av lösöre på auktion.

Tömning – Jens och Jennie plockar ut och packar samtliga föremål som ska på auktion. Därefter kommer vårt flytt-team som flyttar, transporterar, tömmer och slänger.

Städning – I vår städpatrull har vi två duktiga och erfarna städare som gör rent hus helt enligt önskemål.

Slutinspektion – vi kollar så att allt blivit gjort, därefter lämnar vi nyckeln som ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb.

Vi skräddarsyr efter Din önskan!

Flytt-teamet består av Habtab, Peter och Lucas (ej med på bild).
Städ-teamet består av Sandra och Monica.